Náš tím

Michal Vejo

výkonný riaditeľ

Mgr. Zuzana Ošková

obchodná manažérka

Mgr. Simona Antolová

obchodná manažérka

Aneta Strculová

obchodná manažérka

Milan Hruška

konštruktér

Pavol Csáder

konštruktér

Ľuboslav Škvarka

skladový a prevádzkový manažér

Mgr. Jiří Kolínský

marketingový a obchodný manažér