Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

NÁZOV VÝZVY: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch

NÁZOV ŽIADOSTI: Realizácia inovačných opatrení v spoločnosti WARRIOR spol., s.r.o.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je vo fáze vyhodnocovania.

Projekt 1

Technologické vybavenie dielne 1 – CNC nárezové centrum a chaotický skladový systém

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Projektu 1

Projekt 2

Technologické vybavenie dielne 2 – automatický vŕtací stroj

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Projektu 2

Projekt 3

Technologické vybavenie dielne 3 – olepovačka hrán s navracacím systémom

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Projektu 3

Projekt 4

Technologické vybavenie dielne 4 – centrálne odsávanie

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Projektu 4