Nábytok do detskej izby putuje do Trnavy

Poznáme meno čerstvej výherkyne. Pri žrebovaní našej jarnej Súťaže o nábytok na mieru do detskej alebo študentskej izby sa šťastie usmialo na pani Kristínu Chvílovú z Trnavy. Keďže splnila obe základné pravidlá, a tiež jedno bonusové pravidlo, radovať sa bude z dizajnového nábytku v hodnote 2.500 €. Výherkyni srdečne blahoželáme a veríme, že jej rodina bude s novým nábytkom spokojná.

Vám ostatným, milí súťažiaci, ďakujeme veľmi pekne za priazeň, úsilie a účasť. Aj keď to teraz nevyšlo, nemusíte byť smutní. Zostaňte našími fanúšikmi a sledovateľmi na Facebooku alebo na Instagrame, pretože už čoskoro pripravíme ďalšiu zaujímavú súťaž o kvalitný nábytok na mieru značky VEJO. A v nej predsa nemôžete chýbať...

Ukončená Súťaž o nábytok do detskej alebo študentskej izby

Zariaďte si detskú alebo študentskú izbu špičkovým dizajnovým nábytkom na mieru značky VEJO. Zapojte sa do jarnej súťaže na Facebooku alebo Instagrame a vyhrajte nábytok v hodnote až 3.000 €. Súťaž štartuje v piatok 1. apríla a vyvrcholí v nedeľu 15. mája 2022.

Princíp súťaže

Naša súťaž má dve základné a dve bonusové pravidlá. Každý, kto splní základné pravidlá, bude automaticky zaradený do žrebovania hlavnej výhry, ktorou je nábytok na mieru v hodnote 2.000 €. Za každé splnené bonusové pravidlo výhercovi navýšime výhru o ďalších 500 €. Takže celkovo môžete vyhrať interiérové zariadenie detskej alebo študentskej izby v hodnote až 3.000 €.  

Moderná detská izba na mieru značky VEJO

Základné pravidlá 

       1. Kliknite na ikonu “PÁČI SA MI TO“ pod obrázkom so súťažou.

     2. Do komentárov pod obrázkom k súťaži napíšte aspoň 2 zóny, ktoré by mali byť súčasťou modernej detskej alebo študentskej izby. Pomôcky nájdete v tomto článku

Bonusové pravidlá

     1. Staňte sa fanúšikom značky VEJO na Facebooku alebo sledovateľom (followerom) profilu VEJO na Instagrame a k výhre Vám pridáme kredit v hodnote 500 €.

      2. Zdieľajte verejne obrázok s našou súťažou vo svojom profile na Facebooku alebo na Instagrame a výhru Vám navýšime o ďalšiu prémiu v hodnote 500 €.

Nábytok na mieru značky VEJO má štýl

Kto môže súťažiť a kedy oznámime meno výhercu

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci používatelia sociálnych sietí Facebook a Instagram s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike, ktorí najneskôr v deň ukončenia súťaže dosiahnu vek minimálne 18 rokov. Žrebovanie výhercu sa uskutoční v pondelok 16. mája 2022. Jeho meno zverejníme na stránke VejoNabytok.sk v sekcii Súťaž a tiež na profiloch značky VEJO na Facebooku a Instagrame. Zároveň ho budeme kontaktovať súkromnou správou.

Študentská izba na mieru značky VEJO

Štatút súťaže

1) Súťaž prebieha výlučne na Facebooku a Instagrame. Úlohou súťažiacich je kliknúť na ikonu “PÁČI SA MI TO“ pod obrázkom so súťažou a do komentárov pod týmto obrázkom napísať aspoň 2 zóny, ktoré by mali byť súčasťou modernej detskej či študentskej izby. Súťažiaci zároveň môžu splniť aj bonusové úlohy, vďaka ktorým si môžu svoju výhru navýšiť spolu až o 1.000 €.

2) Organizátorom súťaže je firma WARRIOR spol., s. r. o., vlastník značky VEJO - výrobca dizajnového nábytku na mieru (ďalej len Organizátor). Spoločnosť sídli na Ulici 1.mája 3903/32 v Liptovskom Mikuláši (PSČ 031 01). Jej IČO je 47358211 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli Sro ako vložka číslo 59712/L.

3) Súťaž začína v piatok 01.04.2022 a končí v nedeľu 15.05.2022 o 23:59 hod.

4) Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže dovŕši vek 18 rokov.

5) Zástupca Organizátora súťaže vyžrebuje výhercu v pondelok 16.05.2022. Meno výhercu bude zverejnené v ten istý deň na časovej osi profilu značky VEJO na Facebooku i na Instagrame a na internetovej stránke www.VejoNabytok.sk v sekcii Súťaž. Poverený zástupca Organizátora súťaže bude výhercu kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku alebo na Instagrame.

6) Výhra bude odovzdaná a zrealizovaná po vzájomnej dohode Organizátora súťaže s výhercom. Na výhru nevzniká právny nárok ani finančný nárok a výherca si nemôže uplatňovať nárok na výhru súdnou cestou, ani jej vyplatenie vo finančnej hotovosti.

7) Ak sa výherca rozhodne pre nábytok do detskej alebo študentskej izby so špecifickými prvkami a vlastnosťami, ktorého hodnota prekračuje výšku výhry, po dohode s Organizátorom mu táto výška výhry môže byť odpočítaná od celkovej sumy za dodaný nábytok. Finančný rozdiel výherca vyplatí Organizátorovi na základe predloženej faktúry v hotovosti, alebo peňažným prevodom na účet Organizátora.

8) Spoločnosti Facebook a Instagram nie sú organizátormi súťaže a sú oslobodené od akýchkoľvek záväzkov, ku ktorým sa zaviazal Organizátor súťaže.

9) Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťami Facebook a Instagram, a nie je s týmito spoločnosťami nijako spojená.

Nábytok, v ktorom sa spája elegancia a funkčnosť