Letná súťaž o nábytok do detskej izby v hodnote 3.000 €

Výherkyňou našej Letnej súťaže o nábytok na mieru značky VEJO do detskej alebo študentskej izby sa stala pani Andrea Zacharová z Martina. Výherkyni srdečne blahoželáme. Všetkým ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži.

Ak sa na vás šťastie neusmialo, nemusíte smútiť. Už teraz pripravujeme ďalšiu zaujímavú súťaž, o ktorej vás budeme včas informovať. Naďalej sledujte našu webovú stránku a najmä profily značky VEJO na Facebooku a na Instagrame. Prajeme vám všetkým krásny a bezstarostný zvyšok leta.

Pôvodné znenie a pravildá súťaže

Zišla by sa Vašim deťom nová detská alebo študentská izba? Tak sa zapojte do našej novej súťaže na Facebooku a vyhrajte dizajnový nábytok do detskej izby v hodnote až 3.000 €! Základné pravidlá sú jednoduché a nájdete ich nižšie. Hlavnou výhrou je kvalitný nábytok na mieru značky VEJO za 2.000 €, no jeho hodnotu si môžete navýšiť o ďalších 1.000 €, ak splníte aj obe bonusové pravidlá. Čítajte ďalej a dozviete sa viac...

Súťaž začína v nedeľu 13. júna 2021 zverejnením súťažného postu v profile značky VEJO na Facebooku a končí v nedeľu 8. augusta 2021. Zapojiť sa do nej môžu všetci občania s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike, ktorí najneskôr v deň ukončenia súťaže dosiahnu vek minimálne 18 rokov. Stačí lajkovať a napísať komentár pod obrázok so súťažou v našom profile na Facebooku a novučičká detská či študentská izba môže byť Vaša.

Základné (povinné) pravidlá pre účasť v súťaži

1) Kliknite na ikonu “PÁČI SA MI TO“ pod obrázkom so súťažou v profile našej značky VEJO na Facebooku.

2) Do komentárov pod obrázkom k súťaži na Facebooku napíšte, z akých nábytkových častí alebo prvkov sa bude skladať Vaša detská či študentská izba, ak ju vyhráte. Pomôcky nájdete TU.

Súťaž o nábytok na mieru značky VEJO v hodnote až 3.000 €

Bonusové (nepovinné) pravidlá

1) Ak sa stanete výherkyňou alebo výhercom našej súťaže a v čase žrebovania budete fanúšičkou alebo fanúšikom nášho profilu VEJO na Facebooku, hodnotu výhry Vám automaticky navýšime o 500 €.

2) O ďalších 500 € Vám hodnotu výhry navýšime, ak budete obrázok alebo banner s našou súťažou počas jej trvania verejne zdieľať vo Vašom osobnom profile na Facebooku.

Hlavná výhra

Špičkový slovenský nábytok na mieru značky VEJO do detskej alebo študentskej izby v hodnote 2.000 €. V prípade splnenia všetkých základných aj bonusových pravidiel sa hodnota výhry navyšuje až na 3.000 €.

Štatút súťaže

Názov: Letná súťaž o nábytok do detskej alebo študentskej izby v hodnote 3.000 €

  1. Súťaž prebieha výlučne na Facebooku. Úlohou súťažiacich je kliknúť na ikonu “PÁČI SA MI TO“ pod obrázkom so súťažou a zároveň napísať do komentárov pod obrázkom, z akých nábytkových častí alebo prvkov bude pozostávať nová detská alebo študentská izba súťažiaceho. Komentár môže byť napríklad v tvare: posteľ, písací stolík, poličky
  2. Organizátorom súťaže je firma WARRIOR spol., s. r. o., ktorá je vlastníkom značky VEJO - výrobca kvalitného nábytku na mieru (ďalej len Organizátor). Spoločnosť sídli na Ulici 1.mája 3903/32 v Liptovskom Mikuláši (PSČ 031 01). Jej IČO je 47358211 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli Sro ako vložka číslo 59712/L.
  3. Súťaž začína v nedeľu 13.06.2021 a končí v nedeľu 08.08.2021 o 23:59 hod.
  4. Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže dovŕši vek 18 rokov.
  5. Zástupca Organizátora súťaže vyžrebuje výhercu v pondelok 09.08.2021. Meno výhercu bude zverejnené v ten istý deň na časovej osi profilu značky VEJO na Facebooku a tiež na webovej stránke www.VejoNabytok.sk v sekcii Súťaž. Poverený zástupca Organizátora súťaže bude výhercu kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.
  6. Výhra bude odovzdaná a zrealizovaná po vzájomnej dohode Organizátora súťaže s výhercom. Na výhru nevzniká právny ani finančný nárok a výherca si nemôže uplatňovať nárok na výhru súdnou cestou, ani jej vyplatenie vo finančnej hotovosti.
  7. Ak sa výherca rozhodne pre nábytok na mieru do detskej alebo študentskej izby, ktorého hodnota prekračuje výšku výhry, po dohode s Organizátorom mu táto výška výhry môže byť odpočítaná od celkovej sumy za dodaný nábytok. Finančný rozdiel výherca vyplatí Organizátorovi na základe predloženej faktúry v hotovosti, alebo peňažným prevodom na účet Organizátora.
  8. Spoločnosť Facebook nie je organizátorom súťaže a je oslobodená od akýchkoľvek záväzkov, ku ktorým sa zaviazal Organizátor súťaže.
  9. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook, a nie je s touto spoločnosťou nijako spojená.

V Liptovskom Mikuláši dňa 10.06.2021.