Vianočná súťaž o kuchyňu v hodnote 5.000 €

Výhercom našej veľkej vianočnej súťaže o kuchynskú linku sa stal pán Milan Majstrak. Keďže splnil obidve základné pravidlá súťaže aj obidve bonusové pravidlá, hodnota jeho výhry je 5.000 €. Výhercovi srdečne blahoželáme a veríme, že mu kuchyňa na mieru z našej dielne bude robiť radosť dlhé roky.

Vám ostatným - všetkým účastníkom našej súťaže na Facebooku a na Instagrame - veľmi pekne ďakujeme, že ste sa do tejto akcie zapojili. Smútiť za výhrou nemusíte, pretože aj v roku 2023 máme pre vás pripravené skvelé akcie, v ktorých budete môcť vyhrať poctivý a kvalitný nábytok na mieru značky VEJO. Takže dovidenia v novom roku, priatelia!

Súťaží sa o kuchyňu na mieru

Darujte si k Vianociam novú kuchynskú linku na mieru v hodnote až 5.000 €! Prinášame veľkú vianočnú súťaž na Facebooku a Instagrame. Základnou výhrou je kvalitná dizajnová kuchyňa značky VEJO za 3.000 €. No ak splníte aj obe bonusové pravidlá súťaže, svoju výhru môžete navýšiť o ďalších 2.000 €.

Súťaž štartuje v stredu 2. novembra 2022 a vyvrcholí vo štvrtok 22. decembra 2022. Meno výherkyne alebo výhercu zverejníme v piatok 23. decembra 2022 a v rovnaký deň sa s ňou alebo s ním aj spojíme. Takže to bude skutočný a naozaj luxusný vianočný darček heart

Princíp súťaže

Naša súťaž má 2 základné a 2 bonusové pravidlá. Každý, kto splní základné pravidlá, bude automaticky zaradený do žrebovania hlavnej výhry, ktorou je nábytok na mieru do kuchyne v hodnote 3.000 €. Za každé splnené bonusové pravidlo výhercovi navýšime výhru o ďalších 1.000 €. Takže celkovo môžete vyhrať interiérovú kuchynskú linku v hodnote až 5.000 €.  

Kuchynská linka na mieru z dyhy

Základné pravidlá 

       1. Kliknite na ikonu “PÁČI SA MI TO / LIKE“ pod obrázkom so súťažou, ktorý nájdete v profile značky VEJO na Facebooku alebo Instagrame.

     2. Do komentára pod obrázkom k súťaži napíšte názvy aspoň 3 materiálov, z ktorých môže byť vyrobený kuchynský drez. Pomôcky nájdete v našom blogu.

Bonusové pravidlá

     1. Staňte sa fanúšikom značky VEJO na Facebooku alebo sledovateľom (followerom) profilu VEJO na Instagrame a k výhre Vám pridáme kredit v hodnote 1.000 €. Aktuálni fanúšikovia a sledovatelia profilov značky VEJO na Facebooku a Instagrame spĺňajú toto pravidlo automaticky. 

      2. Zdieľajte VEREJNE obrázok s našou súťažou vo svojom profile na Facebooku alebo na Instagrame a výhru Vám navýšime o ďalšiu prémiu v hodnote 1.000 €.

Kuchyňa na mieru od značky VEJO v horskom zrube

Kto môže súťažiť a kedy oznámime meno výhercu

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci používatelia sociálnych sietí Facebook a Instagram s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike, ktorí najneskôr v deň ukončenia súťaže (22.12.2022) dosiahnu vek minimálne 18 rokov. Žrebovanie výherkyne alebo výhercu sa uskutoční v piatok 23. decembra 2022. Jej alebo jeho meno zverejníme na stránke VejoNabytok.sk v sekcii Súťaž a tiež na profiloch značky VEJO na Facebooku a Instagrame. Zároveň ju alebo jeho budeme kontaktovať súkromnou správou.

Dizajnová kuchynská linka vie očariť na prvý pohľad

Štatút súťaže

1) Súťaž prebieha výlučne na Facebooku a Instagrame. Úlohou súťažiacich je kliknúť na ikonu “PÁČI SA MI TO“ alebo "LIKE" pod obrázkom so súťažou v profile značky VEJO na sociálnych sieťach Facebook alebo Instagram a do komentárov pod týmto obrázkom napísať názvy aspoň 3 konštrukčných materiálov, ktoré sa používajú na výrobu kuchynských drezov. Súťažiaci zároveň môžu splniť aj bonusové úlohy, vďaka ktorým si môžu svoju výhru navýšiť spolu až o 2.000 €.

2) Organizátorom súťaže je firma WARRIOR spol., s. r. o., vlastník značky VEJO a výrobca dizajnového nábytku na mieru (ďalej len Organizátor). Spoločnosť sídli na Ulici 1.mája 3903/32 v Liptovskom Mikuláši (PSČ 031 01). Jej IČO je 47358211 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli Sro ako vložka číslo 59712/L.

3) Súťaž začína v stredu 02.11.2022 zverejnením obrázka so súťažou v profiloch značky VEJO na Facebooku a na Instagrame a končí v piatok 23.12.2022 o 23:59 hod.

4) Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže dovŕši vek 18 rokov.

5) Zástupca Organizátora súťaže vyžrebuje výhercu v piatok 23.12.2022. Meno výhercu bude zverejnené v ten istý deň na časovej osi profilu značky VEJO na Facebooku i na Instagrame a na internetovej stránke www.VejoNabytok.sk v sekcii Súťaž. Poverený zástupca Organizátora súťaže bude výhercu kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku alebo na Instagrame.

6) Výhra bude odovzdaná a zrealizovaná po vzájomnej dohode Organizátora súťaže s výhercom. Na výhru nevzniká právny nárok ani finančný nárok a výherca si nemôže uplatňovať nárok na výhru súdnou cestou, ani jej vyplatenie vo finančnej hotovosti.

7) Ak sa výherca rozhodne pre nábytok do kuchyne so špecifickými prvkami a vlastnosťami, ktorého hodnota prekračuje výšku výhry, po dohode s Organizátorom mu táto výška výhry môže byť odpočítaná od celkovej sumy za dodaný nábytok. Finančný rozdiel výherca vyplatí Organizátorovi na základe predloženej faktúry v hotovosti, alebo peňažným prevodom na účet Organizátora.

8) Spoločnosť Meta ani sociálne siete Facebook a Instagram nie sú organizátormi súťaže a sú oslobodené od akýchkoľvek záväzkov, ku ktorým sa zaviazal Organizátor súťaže.

9) Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Meta, ani sociálnymi sieťami Facebook a Instagram, a nie je s týmito subjektmi nijako spojená.

V moderných interiéroch je kuchyňa prepojená s jedálňou a obývačkou