Náš tím

Michal Vejo

výkonný riaditeľ

Mgr. Zuzana Ošková

obchodná manažérka

Mgr. Simona Antolová

obchodná manažérka

Aneta Strculová

obchodná manažérka

Marika Macíková

obchodná manažérka

Milan Hruška

konštruktér

Ing. Roman Hrča

konštruktér

Pavol Csáder

konštruktér

Ľuboslav Škvarka

skladový a prevádzkový manažér

Mgr. Jiří Kolínský

marketingový a obchodný manažér

Juraj Floro

manažér výroby a montáže